TOP OVER ONS PROJECTEN CONTACT Stichting Schaalconstructies Nederland      
Stichting
SCHAALCONSTRUCTIES

NederlandStichting Schaalconstructies Nederland

OVER ONS
OVER ONS

STICHTING SCHAALCONSTRUCTIES NEDERLAND


WELKOM

Welkom op de website. Onze doelstelling van de stichting Schaalconstructies.nl is het behouden van gebouwen met schaalconstructies in Nederland en het bevorderen van de bouw van schaalconstructies in Nederland.

TEAM

Ons team bestaat uit een aan aantal enthousiaste leden uit verschillende disciplines in de praktijk en het onderwijs. We adviseren in zowel het ontwerp als de constructie als het bouwen en conserveren van schaalconstructie.

ANBI

De stichting is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. Commerciële fondsenwervende activiteiten van de stichting komen geheel ten goede komen van de stichting.

PROJECTEN

Projecten zijn divers en lopen uiteen van conserveren, informeren & enthousiasmeren, tot adviseren van schaalconstructies in Nederland. Binnen ons team zijn verschillende projectgroepen die gespecialiseerd zijn in:
ONZE WERKZAAMHEDEN:
  • Inventarisatie van gebouwen met een schaalconstructie in Nederland.
  • Documentatie: het verzamelen van gegevens als tekeningen, berekeningsmethoden en foto’s van in Nederland gerealiseerde gebouwen met schaalconstructies.
  • Informeren: het verspreiden van kennis over deze constructies, zowel schriftelijk als in voordrachten en door het organiseren van excursies.
  • Advisering in ontwerp, constructie, gebruik, hergebruik, alsmede verduurzamen.

SCHAALCONSTRUCTIE

Een schaalconstructie is een vormactieve constructie, deze constructies ontlenen de sterkte, stijfheid en stabiliteit voor een groot deel aan de ruimtelijke vorm. Dankzij de specifieke vorm worden deze constructies gekenmerkt door een minimaal gebruik van materialen, met als gevolg dat de energie nodig voor de vervaardiging van de te gebruiken materialen meestal ook gering is. Om spaarzaam met de bouwmaterialen om te gaan werd in Nederland gedurende de wederopbouwperiode schaalconstructies veelvuldig toegepast voor utiliteitsgebouwen, kerken, stations en zwembaden. Schaalconstructies kunnen worden ingedeeld in verschillende categorieën betreffende de vorm, het bouwmateriaal en de bouwmethode.

FUSÉE CÉRAMIQUE

Een Fusée Céramique constructie is een constructiemethode waarbij in betonnen schaaldaken keramische flessen werden in gestort. In Nederland werd in de wederopbouwperiode (1940-1965) deze constructiemethode veelvuldig toegepast voor utiliteitsgebouwen, kerken, stationshallen en zwembaden. Momenteel zijn veel van deze gebouwen gesloopt. De culturele waarde van de resterende gebouwen wordt vaak niet onderkend. Om deze gebouwen te behouden zal draagvlak gecreëerd moeten worden. De werkgroep wil bijdragen aan het behoud van de nog resterende gebouwen met een Fusée Céramique constructie door bekendheid aan deze bouwmethode te geven en kennis over deze bouwmethode te verbreiden. Kernactiviteiten zijn inventariseren, documenteren en informeren. De werkgroep wil in het bijzonder informatie verschaffen aan de instanties betrokken bij het behoud van deze constructies, alsmede de gemeentelijke bestuurders, ambtenaren, bouwhistorici, architecten, civiel ingenieurs en overige geïnteresseerden in het behoud van deze constructies.

ARTIKELEN


project thumbnail

Artikel: uit Cement nr:16-1954.
ir F. J. W. van Eck en
ir J. F. Bishproject thumbnail

Proefschrift: dr.ir.M.W.Kamerling:Stichting Schaalconstructies Nederland

PROJECTEN
MOZAÏEK ROJECTEN
MOZAÏEK ROJECTEN
ALLES

ACTUEEL

EINDHOVEN

GESLOOPT

KOEPELVORM

MONUMENT

RESEARCHDATA PROJECTEN

STICHTING SCHAALCONSTRUCTIES NEDERLAND


Project

NAAM
Foto

EXTRA Text

Status

INFO

Nieuwe Info pdf


Info

ALGEMEEN
Object code:DEFAULT
Naam: DEFAULT
Soort monument :DEFAULT
Oorspronkelijke functie:DEFAULT
Huidige functie:DEFAULT
LOCATIE
Plaats:DEFAULT
Adres:DEFAULT
Postcode:DEFAULT
Coordinaten:DEFAULT
Architect:DEFAULT
Type
Bouwtype:DEFAULT
Vorm type:DEFAULT
Oorspronkelijk bouwjaar:DEFAULT

sluit

ZOEK PROJECTEN

SCHAALCONSTRUCTIES


SIGNALERINGS LIJST


SEARCH: Naam, plaats, code, origineel gebruik, datum, design, constructie, status


    EINDE


Stichting Schaalconstructies Nederland
6 maart 2020
sluit

Stichting Schaalconstructies Nederland

CONTACT
CONTACT
JAARVERSLAG & BELEIDSPLAN

Jaarverslag:

Download jaarverslag 2022
Download jaarverslag 2021
Download jaarverslag 2020

Beleidsplan:

Download beleidsplan